Projekts “Latvija – īstā vieta dzīvošanai!”


“Latvijas Vērtības” pašlaik realizē savu nākamo projektu sadarbībā ar dažādu reģionu pašvaldībām. Projekta nosaukums: “Latvija – īstā vieta dzīvošanai!”. Projekta ideja ir sadarbībā ar Latvijas Reģionālo televīziju “ReTV” un citiem publicitātes avotiem, veidot tautiešu izpratni par reālajiem  dzīves un darba apstākļiem Latvijas reģionos, piedāvājot aktuālu un objektīvu informāciju.

Projekta mērķis ir prezentēt esošo situāciju un nākotnes perspektīvas reģionu pilsētās, novadā kā pievilcīgu, ērtu un draudzīgu vidi dzīvošanai un darbam, lai mazinātu iedzīvotāju aizplūšanu uz ārvalstīm, veicinātu iekšējo migrāciju un sekmētu remigrāciju.

Projekta motivācija izveidojās pēc “Latvijas Vērtības” 2018. gada realizētā forumu cikla, kad darbību uzsākot par pirmo un galveno mērķi tika izvirzīta darbaspēka un remigrācijas problēmu risinājumu meklēšana. Sadarbībā ar Vides un reģionālās attīstības ministriju, vairākām pašvaldībām noorganizējām  forumu ciklu  “Cilvēks – darba meklētāji un remigrācija”, lai skaidrotu pašreizējo situāciju pieaugošajā darbaspēka problemātikā reģionos, kā arī apzinātu būtiskākos secinājumus dzīves vides pilnveidošanai Latvijā.

Pēc forumiem “Latvijas Vērtības” apkopoja un publicēja forumu laikā iegūtās atziņas un secinājumus, pievēršot uzmanību vairākiem īpaši būtiskiem atzinumiem:

·         Lielākā daļa aizbraukušo tautiešu dzīvo ar to emocionālo fonu, kāds viņiem bija aizbraucot pirms desmit gadiem;

·         Lielākā daļa diasporas nesaņem objektīvu informāciju par dzīves un darba vides pozitīvajām izmaiņām Latvijā pēdējos desmit gados;

·         Latvijas iedzīvotāji un diaspora kopumā vairāk uzticas pašvaldību vadībai, nevis valsts varas pārstāvjiem;

·         Daļa pašvaldību ir kūtras uzrunāt potenciālos remigrantus un aktīvi prezentēt dzīves un darba vides kvalitātes attīstību diasporai.

 

Mēs aicinām uz sadarbību visus Latvijas novadus, jo esam pārliecināti, ka jebkurā reģionā ir svarīgi sniegt tautiešiem aktuālu un objektīvu informāciju par pašreizējo dzīves un darba vidi!

Sazinieties ar mums!

Nosūtīt ziņojumu