Sveicināti!

“Latvijas vērtības” mājas lapā var iepazīties ar nodibinājuma projektiem, kurus veidojam ar mērķi rūpēties par Latvijas vērtībām ilgtermiņā. Mūsuprāt, pašlaik īpaši būtiski valsts attīstībai ir meklēt risinājumus remigrācijas veicināšanai un darbaspēka problēmu risināšanai.

Laikā, kad Latviju pametuši vairāki simti tūkstoši mūsu tautiešu, kuri patiesībā vēlētos atgriezties, lai dzīvotu Latvijā, mums šķiet svarīgi uzdot jautājumu “Kas ir Latvijas vērtības?” un atklāt atbildes mūsu projektos.  

Darbību uzsākot 2018. gadā, “Latvijas Vērtības” sadarbībā ar Vides un reģionālās attīstības ministriju un vairākām pašvaldībām, noorganizējām  forumu ciklu  “Cilvēks – darba meklētāji un remigrācija”, lai skaidrotu aktuālo situāciju pieaugošajā darbaspēka problemātikā reģionos, kā arī apzinātu būtiskākos secinājumus dzīves vides pilnveidošanai Latvijā.

Pašlaik “Latvijas Vērtības” realizē nākamo projektu, sadarbībā ar dažādu reģionu pašvaldībām. Projekta moto: “Latvija – īstā vieta dzīvošanai!”.

Projekta mērķis ir veidot izpratni par reālajiem  dzīves un darba apstākļiem dažādos Latvijas novados, piedāvājot objektīvu un aktuālu informāciju, tādā veidā mazinot iedzīvotāju pārcelšanos uz dzīvi ārzemēs un sekmējot remigrācijas procesus.

“Latvijas Vērtības” aicina uz sadarbību ikvienu, kam ir izprotama mūsu vēlme darīt nepieciešamus un nozīmīgus darbus Latvijai!