Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde, kas veicina valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamību Latvijas piecos plānošanas reģionos.


Portāla mērķis ir nodrošināt ātru un ērtu  piekļuvi valsts un pašvaldību institūciju sniegtajiem pakalpojumiem."Reģionālais remigrācijas koordinators", projekts paredz atbalstu ārvalstīs dzīvojošiem tautiešiem un  ģimenēm, kuras apsver iespēju atgriezties Latvijā.
Šeit vienkopus ir pieejama aktuālā informācija par Latvijas pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm ar bērniem un tām draudzīgu infrastruktūru.
NVA CV un vakanču portāls - viena no valstī plašākajām darba meklētāju pieteikumu un darba devēju piedāvāto brīvo darba vietu datu bāzēm. Tas ir bezmaksas valsts pakalpojums ikvienam lietotājam. Darba meklētāji portālā var meklēt piemērotu darbu un izveidot savu CV. EURES ir Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls, kas ietver ES, EEZ valstu un Šveices nodarbinātības dienestus.

EURES ir atbalsts, konsultācijas un informācija darba meklētājiem un darba devējiem darba mobilitātes jautājumos Latvijā un citās Eiropas valstīs. Latvijā EURES tīklu pārstāv Nodarbinātības valsts aģentūra un tās EURES konsultanti.


Darba un informācijas portāls, kas savieno profesionāļus ar pasaules pieredzi un uzņēmumus Latvijā, kas šo pieredzi spēj novērtēt, kā arī apkopo uzziņas par darba tirgu un iekārtošanos uz dzīvi Latvijā.


Tas ir valsts atbalsts/aizdevumi biznesa uzsākšanai ar atvieglotiem nosacījumiem un aizdevumu programma lauku reģionu atbalstam.


Latgales plānošanas reģions, kas nodrošina reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Šeit Jūs varat atrast informāciju kas notiek un kā attīstās Jūsu reģions, kurā ietilpst 19 pašvaldības.


Zemgales plānošanas reģions, kas nodrošina reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Šeit Jūs varat atrast informāciju kas notiek un kā attīstās Jūsu reģions, kurā ietilpst 20 novadi un 2 pilsētas – Jelgava un Jēkabpils.


Vidzemes plānošanas reģions organizē un īsteno reģiona teritorijas attīstības plānošanu, kā arī nodrošina reģionālā un vietējā līmeņa pārstāvniecību uzņēmējdarbības, nodarbinātības un sociālās politikas veidošanā. Tas kopš 2006. gada valsts un starptautiskā līmenī pārstāv 25 Vidzemes novadus, kā arī republikas pilsētu Valmieru.


Kurzemes plānošanas reģions, kas nodrošina reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Šeit Jūs varat atrast informāciju kas notiek un kā attīstās Jūsu reģions, kurā ietilpst 18 novadi un 2 lielās pilsētas – Liepāja un Ventspils.Rīgas plānošanas reģions savas kompetences ietvaros nodrošina reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību, kā arī savas kompetences ietveros veic papildus funkcijas ar mērķi veicināt attīstības dokumentos noteikto prioritāšu ieviešanu.