Nodibinājums “Latvijas Nacionālo vērtību fonds”


MISIJA

“Veidot progresīvu vidi, lai veicinātu un stiprinātu Latvijas uzņēmumu, kultūras un sabiedrisko organizāciju sadarbību, balstoties uz Latvijas nacionālo vērtību pamatiem, radot labvēlīgus attīstības apstākļus ikvienai aktīvai organizācijai, kas veido Latvijas valsts identitāti.” 


MĒRĶIS

“Izveidot vienotu komunikācijas platformu starp uzņēmējiem, valsts institūcijām un darba meklētājiem, popularizēt uzņēmēju radīto un piedāvāto produkciju un pakalpojumu sniegšanu, veidojot savstarpēju sadarbības vidi.”


FORUMI "Latvijas vērtības"

Pirmā vērtība Latvijā ir cilvēks, tādēļ, fonda pirmā aktivitāte ir uzklausīt visas iesaistītās puses, kuras vienā vai citā veidā ir iesaistītas cilvēka dzīves vides veidošanā Latvijā. Tādēļ, Fonds organizē forumu ciklu “Latvijas vērtības” katrā no pieciem Latvijas plānošanas reģioniem sākot ar 2018. gada augustu un septembri.

Forumi “Latvijas vērtības” ir jauna iniciatīva, lai skaidrotu pašreizējo situāciju pieaugošajā darbaspēka problemātikā reģionos, kā arī apzinātu būtiskākos secinājumus dzīves vides pilnveidošanai Latvijā. 

Forumos apaļā galda diskusijā piedalīsies valsts un pašvaldību pārstāvji; Nodarbinātības valsts aģentūras speciālisti; uzņēmēji – darba devēji; darba ņēmējus pārstāvošās arodbiedrības; diasporas organizācijas; dažādu darbaspēka jautājumu risināšanas akciju veidotāji u.c. iesaistītās puses. Katrā forumā tiks aicināti piedalīties arī konkrētā reģiona iedzīvotāji, jo pie forumu notikuma vietas āra laukumā visi interesenti tiks uzklausīti, kā arī varēs saņemt noderīgu informāciju un iepazīties ar dažādu pakalpojumu piedāvājumiem.  

Pēc forumiem organizatori – nodibinājums “Latvijas Nacionālo vērtību fonds” publicēs forumu laikā iegūtās atziņas un secinājumus, kā arī iepazīstinās ar tiem atbildīgās institūcijas un citas iesaistītās organizācijas.