LIEPĀJA

14. septembrī

no pulksten 12:00

Liepājas Olimpiskajā centrā, Brīvības ielā 39


Dalībnieki 

Forumos apaļā galda diskusijā piedalīsies valsts un pašvaldību pārstāvji; Nodarbinātības valsts aģentūras speciālisti; uzņēmēji – darba devēji; darba ņēmējus pārstāvošās arodbiedrības; diasporas organizācijas; dažādu darbaspēka jautājumu risināšanas akciju veidotāji u.c. iesaistītās puses. 

Reģiona iedzīvotājiem

Katrā forumā tiek aicināti piedalīties arī konkrētā reģiona iedzīvotāji, jo pie forumu notikuma vietas visiem interesentiem būs iespējas izteikt savu viedokli par forumā apspriežamajām tēmām, kā arī varēs saņemt noderīgu informāciju un iepazīties ar dažādu pakalpojumu piedāvājumiem.

Forumiem “Latvijas vērtības” izvirzītas šādas tēmas:

1. Dzīves vides pilnveidošanai Latvijā

  • Pakalpojumi ģimenēm ar bērniem;
  • Uzņēmējdarbība reģionos – darba vide uzņēmumos no potenciālā darbinieka un darba devēja viedokļa;  
  • Remigrantu pieredze – galvenie interesējošie pakalpojumi un pieredze.

 

2. Vēlamās informācijas novadīšana līdz mērķa auditorijai

  • Cik saprotama un cik viegli sasniedzama iedzīvotājiem ir izvietotā informācija par valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem attiecīgajā segmentā?
  • Kā sniegtā informācija ietekmē pakalpojumu izmantošanas apjomu?
  • Kādi ir priekšlikumi informācijas aprites uzlabošanai? 

Pēc forumiem organizatori – nodibinājums “Latvijas Nacionālo vērtību fonds” publicēs forumu laikā iegūtās atziņas un secinājumus, kā arī iepazīstinās ar tiem atbildīgās institūcijas un citas iesaistītās organizācijas.

 

Forumi tiks translēti tiešraidē Leta.lv, kā arī dažādās Re:TV platformās.

Pasākuma laikā iegūtie video un foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.