RĪGA

23. novembrī

no pulksten 12:00

Informācijas centrā "Magnetic Latvia" Starptautiskajā lidostā "Rīga"

Dalībnieki 

Forumos apaļā galda diskusijā piedalīsies valsts un pašvaldību pārstāvji; Nodarbinātības valsts aģentūras speciālisti; uzņēmēji – darba devēji; darba ņēmējus pārstāvošās arodbiedrības; diasporas organizācijas; dažādu darbaspēka jautājumu risināšanas akciju veidotāji u.c. iesaistītās puses. 


Forumiem “Latvijas vērtības” izvirzītas šādas tēmas:

1. Dzīves un darba vides pilnveidošanai Latvijā

  • Uzņēmējdarbība reģionos - Darba vide uzņēmumos no darba devēja un potenciālā darbinieka viedokļa (mazie un vidējie uzņēmumi);
  • Dzīvojamais fonds un risinājumi;  
  • Pakalpojumi ģimenēm ar bērnie;
  • Remigrācija un remigrantu pieredze – galvenie interesējošie pakalpojumi un komunikācijas pieredze.

 

2. Vēlamās informācijas novadīšana līdz mērķa auditorijai

  • Kādas problēmas saskatat informācijas apritē?
  • Vai Jūsu informācija sasniedz mērķa auditoriju?
  • Kādā veidā vislabāk nodrošināt informāciju mērķa auditorijai?
  • Informācijas komunikācijas stratēģija!

Pēc forumiem organizatori – nodibinājums “Latvijas Nacionālo vērtību fonds” publicēs forumu laikā iegūtās atziņas un secinājumus, kā arī iepazīstinās ar tiem atbildīgās institūcijas un citas iesaistītās organizācijas.

 

Forumi tiks translēti tiešraidē Leta.lv, kā arī dažādās Re:TV platformās.

Pasākuma laikā iegūtie video un foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.