CĒSIS

22.augustā, 

no pulksten 12:00, 

Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolā, Valmieras ielā 19

Forumiem “Latvijas vērtības” izvirzītas šādas tēmas:

1. Dzīves vides pilnveidošanai Latvijā

  • Pakalpojumi ģimenēm ar bērniem;
  • Uzņēmējdarbība reģionos – darba vide uzņēmumos no potenciālā darbinieka un darba devēja viedokļa;  
  • Remigrantu pieredze – galvenie interesējošie pakalpojumi un pieredze.

 

2. Vēlamās informācijas novadīšana līdz mērķa auditorijai

  • Cik saprotama un cik viegli sasniedzama iedzīvotājiem ir izvietotā informācija par valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem attiecīgajā segmentā?
  • Kā sniegtā informācija ietekmē pakalpojumu izmantošanas apjomu?
  • Kādi ir priekšlikumi informācijas aprites uzlabošanai? 

Pēc forumiem organizatori – nodibinājums “Latvijas Nacionālo vērtību fonds” publicēs forumu laikā iegūtās atziņas un secinājumus, kā arī iepazīstinās ar tiem atbildīgās institūcijas un citas iesaistītās organizācijas.

 

Forumi tiks translēti tiešraidē Leta.lv, kā arī dažādās Re:TV platformās.

Pasākuma laikā iegūtie video un foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.